K-L0

  • Обична тастатура
  • Шема на копчиња/означување со букви:  US i SR
  • Компатибилност: Windows XP/Vista/7/8/10
  • Димензии: 436.4×137.1×25.6mm